สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร “ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า” (Smart Health Elderly)

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญ ผู้สนใจ สมัคร เข้าร่วมอบรม  หลักสูตร “ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า” (Smart Health Elderly)
ภายใต้โครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Elderly School)
** อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย **
รับสมัครจำนวน  100 ท่าน
คุณสมบัติผู้สมัคร : บุคคลทั่วไป อายุ 50 ปีขึ้นไปเท่านั้น **
ระยะเวลาในการอบรม : 15 ชั่วโมง
อบรมระหว่าง วันที่ 25 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://kku.world/tg8v5
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ และ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวกรรษา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171, 083-358-7272
Line. 083-358-7171, 083-358-7272

Scroll to Top