ประกาศ ผลการประกวด โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) 2021” ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ

 

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Daisy Glass
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานวิจัย : กระจกผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Smart Tech lab
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย : ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Gen A Tech
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานวิจัย : บริการตรวจสอบเพศอินทผลัมด้วย DNA
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Morekit
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
งานวิจัย : ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Top Team
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานวิจัย : เครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิลผสานกับอัลตราโซนิกควบคุมด้วยเทคโนโลยี IOT
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

#R2M9 #ResearchtoMarketThailand2021
#RegionalScienPark #RSP #KKUSP

Scroll to Top