#มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตแบตเตอรรี่วัสดุนาโนจากแกลบ ชนิดลิเทียมไอออนในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่เพื่อพลังงานโลก

วันที่เผยแพร่ :    12 ก.พ. 2565

#มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตแบตเตอรรี่วัสดุนาโนจากแกลบ ชนิดลิเทียมไอออนในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่เพื่อพลังงานโลก ……….. อ่านต่อ>> https://www.esanbiz .com/content/6207489acab57f2803b860c2 #esanbiz #อีสานบิซ…

สำนักข่าว : facebook: อีสานบิซ

URL : https://www.facebook.com/esanbiz/posts/7909063649119724

Scroll to Top