มข.ร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในวันหยุดราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในวันหยุดราชการ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย และบุคลากรกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในวันหยุดราชการ” โดยมี นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการ ภาค 4 กล่าวเปิดงาน และตัดริบบิ้นเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

สำหรับ โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในวันหยุดราชการ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการด้านงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนของสำนักงานอัยการสูงสุดในวันหยุดราชการ โดยเปิดทำการในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน และอื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาขอใช้บริการในวัน เวลาราชการได้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง เกินสมควร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

Scroll to Top