“ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565

“ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ พบได้ที่ประเทศไทยที่เดียว

สำนักข่าว : komchadluek.net

URL: https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/503561

Scroll to Top