ห้องสมุด มข. เปิดประสบการณ์ metaverse สู่โลกแห่งเกมซีเรียสและการออกแบบเกม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สู่โลกแห่งเกมซีเรียสและการออกแบบเกม” (Into the world of Serious Games & Game Design) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.45-16.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนายธีรวัฒน์ มธุรส นักพัฒนาเกมอิสระประสบการณ์สูงคว้ารางวัลมากมายจากหลายเวธี อาจารย์พิเศษและวิทยากรสอนด้านการออกแบบเกม ณ Meeting Space ชั้้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ hybrid  ทั้งทาง Online ผ่านทาง Facebook Live ของ สำนักหอสมุด และ Onsite โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ภายใต้มาตรการคัดกรองโควิดอย่างเคร่งครัด

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวถึงการนำ VR Headset นำมาบริการที่สำนักหอสมุด ว่า “สำนักหอสมุดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างโอกาส และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต”

ภายในงานพบกับกิจกรรม อภิปรายหัวข้อ Game Design & Serious Games: เกมมุ่งเน้นการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เล่นไปในแนววัตถุประสงค์ที่เกมวางไว้ โดย ผศ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ และนายธีรวัฒน์ มธุรส  พร้อมสาธิตการใช้แว่น VR Oculus Quest2 เพื่อสัมผัสโลกเสมือนจริงด้วย VR tools & model test กับซีเรียสเกม VR กู้ระเบิดเพื่อส่งเสริมการฝึกใช้เครื่องมือผ่าตัด  ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนรู้และเข้าใจกายวิภาคศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น จากประสบการณ์ในโลกเสมือนที่เปิดมุมมองให้เห็นโครงสร้างแบบ 3 มิติ ผศ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ กล่าวว่า “เมื่อ Knowledge มาพบกับ Technology ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัส เปิดใจกับคำว่า “เกม” ใหม่ มีมุมมองที่เป็นประโยชน์มากกว่าแค่ความบันเทิง” 

ภาพ/ข่าว อัคริมา สุ่มมาตย์

KKU Library holds the metaverse event of serious games and game design

https://www.kku.ac.th/12582

Scroll to Top