มข. จัดสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ในปี 2565 ในหัวข้อ “Trends Transforming The Higher Education Outlook In 2022”

สำนักข่าว: facebook: ตลาดวิเคราะห์news

URL: https://www.facebook.com/taladvikraonews/posts/2780457508926737

วันที่เผยแพร่: 19 ม.ค. 2565

Scroll to Top