ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดตาก

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดตาก

สำนักข่าว : theworldnews.net

URL: https://theworldnews.net/th-news/khnphb-p-yaabeluue-y-phrrnaimchnidaihmkh-ngolk-thiicchanghwadtaak

Scroll to Top