มาทำความรู้จักสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน

ก่อนจะสมัครเลือกคณะที่ใช่ สาขาวิชาที่ชอบ เรามาทำความรู้จักหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายกันครับ

Scroll to Top