โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เสริม) จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เสริม)

โดยเปิดรับสมัคร : วันที่ 23 ธันวาคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังนี้

1) เปิดรับสมัคร : วันที่ 23 ธันวาคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน https://sec.satit.kku.ac.th/ หรือ https://edoffice.kku.ac.th/web8/ed51paymentweb01.php

2) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมเลขที่นั่งสอบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน https://sec.satit.kku.ac.th/  หรือ https://edoffice.kku.ac.th/web8/ed51paymentweb01.php

3) สอบคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  ณ อาคารพิทยอนันต์ (อาคาร 6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

4) ประกาศผลสอบ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน https://sec.satit.kku.ac.th/ หรือ https://edoffice.kku.ac.th/web8/ed51paymentweb01.php

5) รายงานตัวเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ดูประกาศรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/m1 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ : 043-202-417 , 043-202-419

รับชมวีดีโอประชาสัมพันธ์   https://youtu.be/c-NiRk1jVtU

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1
ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1
ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1
ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย

 

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

 

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top