มข.จัดประชุมวิชาการ รวมผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ทางเลือกรักษาผู้ป่วย

วันนี้  ( 2 มกราคม 2563 ) ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดโครงการการประชุมวิชาการ “Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference”  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “How to Set Up Medical Cannabis Clinics within Supportive and Palliative Care Centers ” ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในเรื่องเนื้องอก การดูแลแบบประคับประคองและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล  หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  Asso.prof Antonio Vigano Ms. Virginie Bacis ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ McGill University Health Centre (MUHC) ประเทศแคนาดา และแขกร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ของทีมสุขภาพให้สามารถบริหารกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ทีมสุขภาพสามารถเปิดดำเนินการคลินิกกัญชาในโรงพยาบาล และพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำในการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์และการวิจัยกัญชา โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบัน McGill University และคณะแพทยศาสตร์ขอนแก่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ที่ทำให้กัญชานำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นประเทศแรก ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้กัญชาทางการแพทย์ เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย นักวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามผล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์มาเป็นระยะเวลากว่า 4-5 ปี แล้ว โดยได้เซนสัญญาร่วมกับ  องค์การเภสัชกรรม กับรัฐบาล  เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์การแพทย์จากกัญชา ตลอดจนกระตุ้นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ นักวิจัยการ  เพื่อใช้กัญชาในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเนื้องอกมะเร็ง ในระยะประคับประคอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมครั้งนี้จะสร้างโอกาสที่สำคัญ สำหรับนักวิจัยและผู้ป่วยทุกคน แบ่งปันความรู้ประสบการณ์  สร้างการมีส่วนร่วม นำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้และสังคมโดยร่วมต่อไป

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

       รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล  หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เผยว่า การจัดการผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะประคับประคอง  เป็นหน้าที่ที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักวิชาการด้านการแพทย์ทุกคน เนื่องจาก ผู้ป่วยโรคมะเร็งประสบปัญหาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง  โดยเฉพาะมะเร็งระยะสุดท้าย จุดประสงค์ของศูนย์การุณรักษ์ คือการมุ่งเน้นการเยียวยาความเจ็บปวด  และสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เป็นหนึ่งรูปแบบทางเลือกเพื่อบริหารจัดการการเยียวยาโรค  แต่น่าเสียดายที่ในประเทศไทย ญาติผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นการจัดประชุมนี้จึงถือเป็นการรวมองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการแพทย์ โดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะประคับประคอง  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกัญชาทางการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดการสร้างเครือข่ายหลากมิติจากผู้เข้าร่วมประชุม นำไปสู่จุดประสงค์หนึ่งเดียวกันเพื่อ การพัฒนาการรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและผู้ป่วยระยะประคับประคองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์มากมาย อาทิ น้ำมันกัญชา  ยาแผนไทยช่วยในการนอนหลับเจริญอาหาร  แผ่นแปะผิวหนัง   แผ่นฟิล์มในช่องปาก  ยาเหน็บทวาร  ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนสกัดจากสารสำคัญจากกัญชา ไม่ผ่านกระบวนการย่อยสลายที่ตับ และสามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว : จิราพร  ประทุมชัย

Asso.prof Antonio Vigano
Vigano Ms. Virginie Bacis
Scroll to Top