ขอนแก่นคึกคัก ประชาชนแห่ชมสุริยุปราคา

สำนักข่าว: 77jowo.com
URL: https://www.77jowo.com/contents/132391
วันที่เผยแพร่: วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 18:21 น.
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ชุมนุมดาราศาสตร์์ และ สาขาวิชาฟิสิกส์ นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมดาราศาสตร์์ นาย พิสิษฐ์ แสนสุข นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ประธานชุมนุมดาราศาสตร์ และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ วมว. พร้อมด้วยนักศึกษาภายในชุมชนฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการประชาชนและส่งเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยนำกล้องส่องดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา จำนวน 3 ตัว แว่นตากรองแสงสำหรับการมองดวงอาทิตย์ ไปให้บริการประชาชน พร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ ณ บริเวณศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top