ชาวขอนแก่นแห่ชมสุริยุปราคาครึ่งดวงแน่น มข.พลาดครั้งนี้ชมอีกทีปีหน้า

สำนักข่าว: มติชน
URL:  https://www.matichon.co.th/education/news_1844996
วันที่เผยแพร่: วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 18:40 น.
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ชุมนุมดาราศาสตร์์ และ สาขาวิชาฟิสิกส์ นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมดาราศาสตร์์ นาย พิสิษฐ์ แสนสุข นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ประธานชุมนุมดาราศาสตร์ และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ วมว. พร้อมด้วยนักศึกษาภายในชุมชนฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการประชาชนและส่งเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยนำกล้องส่องดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา จำนวน 3 ตัว แว่นตากรองแสงสำหรับการมองดวงอาทิตย์ ไปให้บริการประชาชน พร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ ณ บริเวณศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top