อธิการบดี มข. นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี ณ อนุสรน์สถาน พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลพุทธศักราช 2563 ที่อนุสรน์สถาน พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีพระครูคชสารวรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวช้างชัยรังสี เจ้าคณะตำบลด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา อดีตพระลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีประมาณ 300 คน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ อนุสรน์สถาน พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ครั้งนี้จัดเป็นปีแรก โดยเริ่มสวดตั้งแต่เวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 00.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามด้วยการพัฒนาจิตใจตลอดจนช่วยให้ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง

ข่าว: ชุมพร พารา

Scroll to Top