สุดตระการตา มข. สืบสานประเพณีลอยกระทงในแนวคิดร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแม้ในยามโควิด” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคุณอ้อพร อัครเศรณี ภริยา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และภริยา พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมภริยา นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระอริยสงฆ์  9 รูป โดยพระสงฆ์อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นในช่วงเย็นเวลา 17.30 น. มีกิจกรรมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากถนนสีฐานไปยังบริเวณพิธีริมบึงสีฐาน นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณอ้อพร อัครเศรณี ภริยา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในแนวคิด “ขบวนกาลจำปากนาคบุรีศรีราชินีแห่งพงไพร” พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารจากคณะวิชาต่าง ๆ และนักศึกษา ร่วมด้วยขบวนฟ้อนบูชาพระธาตุ  ขบวนดนตรีบรรเลง  ขบวนเครื่องบูชาสักการะ ขันหมากเบ็ง ขบวนเสลี่ยงหอปราสาท ขบวนเครื่องสูง เพื่อเข้าสู่พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับนำเครื่องสักการะบูขาขันหมากเบ็งวางสักการะหน้าที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ บริเวณพิธีริมบึงสีฐาน พร้อมชมความสวยงามของกระทงบก

จากนั้นเป็นพิธีสักการะบูชานาค 15 ตระกูลและสักการะสมมาบูชาน้ำ โดยบัณฑิตพราหมณ์อ่านโองการสมมาบูชาน้ำคารวะนาค 15 ตระกูล และชมการฟ้อนสมมาบูชาน้ำ โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการเปิดงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2564 พิธีสมมาบูชาน้ำอย่างเป็นทางการ ณ เวทีริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก 

 

นางสาวเสาวนา เสียงสนั่น บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีและประทับใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกิจกรรมงานบุญสมมาบูชาน้ำในทุก ๆ ปี ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร และในช่วงเย็นมีกิจกรรมลอยกระทง เป็นส่วนสำคัญให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม หากว่าไม่มีการระบาดของโควิด-19 คงมีกิจกรรมที่รื่นเริงยิ่งกว่านี้ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วได้เข้าร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ำและงานลอยกระทงในทุกปี ทั้งนี้การจัดงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสิ่งที่ชัดเจนคือความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมกันจัดงาน ทำให้บุคคลภายนอก ได้มาชื่นชมกับสถานที่และบรรยากาศที่สวยงามที่สร้างสรรค์โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นางสาวรัชนีฉาย เฉยรอด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความประทับใจว่า มีความรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมในกิจกรรม เพราะว่าวันลอยกระทงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ได้เห็นหลายสิ่งที่สะท้อนความเป็นศิลปวัฒนธรรมอีสาน ทั้งนี้ในงานมีการคำนึงถึงความปลอดภัยจากโควิด-19 เป็นสิ่งดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่อยากจะเห็นหากมีการจัดกิจกรรมในครั้งหน้าคือการแสดงหมอลำ คิดว่าจะเป็นจุดดึงดูดให้ชาวขอนแก่นและใกล้เคืองเข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น

 

นางสาวขวัญณพร นามมนตรี และนางสาวปนัดดา เกษสุภะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มีความประทับใจในบรรยากาศของงานโดยเฉพาะการสะท้อนความเป็นไทยที่ชัดเจน ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ถึงความเป็นไทยและเข้าใจศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น มีความรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยในเมื่อตอนที่ยังเด็ก ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาร่วมลอยกระทง ภายใต้มาตรการป้องกัน ซึ่งบรรยากาศโดยรวมดีมาก และอยากให้คงแนวคิดการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไป เชื่อว่าในครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมและบรรยากาศที่สนุกสนานมากกว่านี้

 

เช่นเดียวกับ Sophie Grobe นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมนี กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นผู้คนร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งบรรยากาศแบบนี้เราไม่ได้เห็นมานานที่ผู้คนจะมาร่วมสนุกสนานมากแบบนี้ ซึ่งมีโอกาสเข้ามาร่วมงานเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งยังคงมีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิม และบรรยากาศที่ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กับการสะท้อนถึงศิลปะ และการตกแต่งที่ตระการตาและสวยงาม

 

สำหรับการจัดงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ได้เน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการลอยกระทง พิธีสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีสักการะหลวงพ่อไทรขาว พิธีสักการะนาค 15 ตระกูล พิธีสมมาบูชาน้ำ ขบวนแห่ขันหมากเบ็ง การประดับตกแต่งพื้นที่ริมบึงสีฐานด้วยตุง โคมไฟ และกระทงบกมากกว่า 10,000 ดวง กิจกรรมถนนสร้างสรรค์ (Creative Walking Street) การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงดนตรีริมน้ำ เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามผสานกับความร่วมสมัย โดยผู้ร่วมงานส่วนใหญ่แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยรูปแบบการจัดงานใช้แนวคิดวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างได้อย่างเหมาะสม จำกัดการจำหน่ายสินค้า อาหาร และกระทง โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติและข้อกำหนดของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19

Scroll to Top