สำนักหอสมุด มข.เปิดโลกการเรียนรู้ล้ำยุคผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน (Metaverse experience)

สำนักหอสมุด มข.เปิดโลกการเรียนรู้ล้ำยุคผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน (Metaverse experience) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเข้าไปมีประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงทางดิจิทัล หรือ metaverse experience จึงได้นำอุปกรณ์ VR Headset ที่สำนักหอสมุดจัดหาไว้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ออกให้บริการเปิดประสบการณ์ผ่าน metaverse experience แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education for ALL) ตามแนวทางของ Sustainable development goal ข้อที่ 4 (SDG4) โดยเฉพาะการยื่นโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนทั่วไป (community outreach) ผ่านกิจกรรมด้านการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ

รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกส่วนงานดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong learning) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for ALL) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาสำหรับสมาชิกทุกกลุ่มของสังคม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจหลายด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น พัฒนา platform การเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Learning program ด้าน life skill) การเปิดพื้นที่ meeting space ของหอสมุดกลาง เป็นพื้นที่แห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุกคนในชุมชน โดยไม่มีค่าบริการ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย เช่น VR headset เพื่อส่งเสริมจินตนาการในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) ต่อไป

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้นำ VR Headset ซึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบดั่งสะพานที่พาผู้เรียนรู้เข้าเปิดประสบการณ์ในโลกเสมือนทางดิจิทัล หรือ metaverse experience มาให้บริการแก่ประชากรทุกกลุ่มได้ทดลองเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เป็นจำนวนมากได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้

หลังจากการใช้งานแล้วผู้ใช้บริการได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับว่า

“เปิดโลกครับ ในโลกเสมือนจริงก็ทำอะไรได้เหมือนโลกจริงๆเลยนะครับ ดีมากๆครับ อยากลองใช้งานอีกครับ”

— ผู้ใช้จากวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

“ดีมากเลยนะคะเป็นอะไรที่ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เพียงแต่เราต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานและคู่มือการใช้งานสำหรับผู้สูงวัย”

— นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก ผู้เกษียณอายุราชการ

“ทดลองใช้ VR Headset ครั้งแรก ได้เห็นโลกที่เราไม่เคยเห็น ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าผมได้อยู่โลกใต้ทะเลจริงๆครับ เหมือนเราได้ไปดำน้ำจริง มีตกใจที่เห็นฉลามมาใกล้ๆ ถ้าเราได้ลองใช้ VR เกี่ยวกับการศึกษาคงจะดีมากครับ จะได้รับประสบการณ์ที่ใหม่ๆด้วยครับ”

— นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปี 4.

“VR Headset สามารถนำเราเข้าไปสู่โลกเสมือน มีความน่าสนใจในความบันเทิง และการเรียนการสอน มันส่งเสริมจินตนาการของคนเรา เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นเมื่อสวมใส่ครับ”

— ผู้ใช้บุคคลทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น

“ได้เล่นเกมฟันบล๊อค สนุกดี แต่ที่อยากดูคือ อยากดูนาซ่า เพราะไม่เคยไป (น้องคลัง) พอจนท.บอกคุณแม่ว่าที่มหาลัยขอนแก่นจัดให้บริการที่ห้องสมุด น้องบอกโตขึ้นน้องอยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

— นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา

“สนุก ไม่เคยเห็น ดีกว่าเกม เป็นแอฟท่องเที่ยวแล้วเดินบนแผ่นกระจก รู้สึกกลัวที่จะเดินข้าม ที่โรงเรียนไม่มี อยากมาเล่นอีก”

— นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม

สำหรับผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่งานมหกรรมหนังสือ หรือที่หอสมุดกลาง และห้องสมุดประจำคณะ ทุกแห่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊กสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น @kkulib

นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล : ข่าว ภาพ

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน: ภาพ

KKU Library opens an ultramodern learning resource through metaverse experience

https://www.kku.ac.th/12153

 

Scroll to Top