สำนักหอสมุด มข. โชว์เทคโนโลยีโลกเสมือนย่อโลกให้เล็กลงในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะ Learning center for All หรือศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเข้าถึงโลกเสมือนทางดิจิทัลหรือ metaverse เพื่อช่วยเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ที่ สำนักหอสมุด นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน หรือ metaverse experience ขึ้น พร้อมจัดหา VR Headset ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะนำผู้ใช้บริการเข้าสัมผัสกับโลกเสมือนได้  เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือนจริง ผ่าน VR Headset จึงได้นำอุปกรณ์นี้ ไปร่วมออกบูธนิทรรศการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ VR Headset ด้วยตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ทุกครั้งหลังใช้งาน

 

        

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมบูธ และร่วมกิจกรรมหนังสือเดินทาง : การแลกเปลี่ยนหนังสือ นำหนังสือบริจาคมาให้ผู้สนใจนำไปอ่านและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการบริจาคหนังสือนำมาแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดอีกด้วย และเตรียมพบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีกับ 2 หัวข้อที่น่าสนใจ  วันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 15.00-15.30 น. ในหัวข้อ จินตนาการที่สัมผัสได้ด้วยการเรียนรู้เสมือนจริง  และวันอังคารที่ 2 พ.ย.64 เวลา 15.00-15.30 น. ในหัวข้อหนังสือมนุษย์ : การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้คน

 

 

ภาพ/ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top