มข.จัดงานวิถีใหม่ “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2564

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ”  ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี  รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน โดยมีผู้แทนผู้เกษียณจากคณะหน่วยงาน จำนวน 16 คน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี  ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ผ่านทาง ระบบ Zoom Meeting  และมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fan Page : Khon Kaen University  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 261 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 71 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 190 คน  พิธีการได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวมุทิตาจิต และขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ ว่า  “การที่เราทำงานมาจนเกษียณในวันนี้ เท่ากับว่าเราได้ทุ่มเทการทำงานมาตลอดชีวิตของเราในการทำหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งเติบโตจะก้าวสู่ปีที่ 60 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ  ขอให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจที่ทุกท่านได้ทำงาน และร่วมสร้างมหาวิทยาลัยให้เติบโต ยังประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน  เราได้ผลิตบัณฑิตออกมาอย่างมากมาย ทั้งได้สร้างงานวิจัย องค์ความรู้ และให้บริการวิชาการแก่สังคมตลอดมา  อยากให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านได้ทำมาร่วมกัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่อย่างยิ่งที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เจริญรุ่งเรือง การที่ท่านได้เกษียณอายุราชการออกไปแล้ว แต่ยังถือว่าทุกท่านยังคงเป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงเป็นชาวมอดินแดง หากมีโอกาสขอเชิญชวนให้ท่านได้กลับมาในโอกาสต่างๆ มาเยี่ยม มาให้คำแนะนำ ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ยังทำงานต่อไป  ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขดังปรารถนา ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่ากับครอบครัวไปตราบนานเท่านาน”

ผศ.ดร อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________จากนั้น  ผศ.ดร อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ความว่า  “ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับผู้เกษียณใหม่ทุกท่าน  ที่ท่านได้มีเวลาร่วมทำงาน ร่วมสร้าง และพัฒนามหาวิทยาลัย จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้  ‘ชมรมบุคลากรอาวุโส’  เป็นชมรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นความสำคัญก่อตั้งขึ้น  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกชมรม  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จะได้นำทักษะและองค์ความรู้ทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อีก เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมบุคลากรอาวุโส  ซึ่งมีกิจกรรมที่ดีมีส่วนพัฒนาร่างกาย จิตใจ และกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง จะได้เป็นที่พึ่งพาของครอบครัว และมหาวิทยาลัยต่อไป”

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

__________รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า  “หนึ่งในสิ่งดีๆในชีวิตของผู้เกษียณคือการได้ทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกอบสัมมาอาชีพในบ้านหลังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนพัฒนาเราให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน  นอกจากจะให้โอกาสเราแล้ว  ยังให้โอกาสสร้างครอบครัวที่นี่  จัดสถานที่ดีๆ ให้เรา จัดโรงเรียนที่ดีเยี่ยมให้บุตรหลาน  ในวันที่เราอ่อนล้าก็มีโรงพยาบาลดีๆ อย่างศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้การดูแลรักษา คงไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ใหนจัดให้ได้ขนาดนี้ เชื่อว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา  เราทุกคนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาในการช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ทำงานตามบทบาทหน้าที่ของเราเป็นฟันเฟืองไปตามบทบาทตลอดระยะเวลาที่ทำงานมา เป็นสิ่งที่เราได้ตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัย การเดินทางยาวนานมาจนถึงวันนี้  ผู้มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือเพื่อนร่วมงาน   ในวันที่เราวางภาระหลักลง แต่ภาระทางใจเราไม่ได้ขาดหายไปไหน  ในวันที่มข.ที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เรายังไม่ทิ้งมหาวิทยาลัยไป เราคงเป็นผู้เล่นบทบาทใหม่ที่ไม่ใช่บทบาทหลัก  ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งที่จะยังคงความเป็นองค์กรอยู่ได้คือความเป็นเครือข่าย เราจะยังคงเป็นเครือข่าย เรายังคงเฝ้ามองและให้ความร่วมมือตลอดไป”

นายภูมิภักดิ์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์  ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน

__________นายภูมิภักดิ์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์  ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย    ว่า  ““สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ”  เป็นคำที่มีความหมายมาก ระยะเวลาที่ทำงานกว่า 38 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้อะไรเรามาอย่างมากมาย  ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นศิษย์เก่ามข. เพราะได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความรักความผูกพัน เป็นสถาบันที่เราเทิดทูน   มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีสมาชิกมากมาย  ในฐานะผู้แทนผู้เกษียณทุกคน เชื่อว่าเรามีความรู้สึกคล้ายคลึงกันว่า เราเป็นศิษย์เก่ามข.คนหนึ่ง  ถ้ามีโอกาส เราจะไม่ลังเลที่จะเข้ามาเสริมหนุนความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัยก้าวหน้าก้าวไกล ไม่ว่าในยุคใดของความเปลี่ยนแปลง ขอให้กำลังใจรุ่นน้องทุกท่านได้ทำงานต่อไปอย่างทุ่มเทกำลังกายใจ มีโอกาสสร้างความท้าทาย สู่เส้นชัยเช่นรุ่นพี่ต่อไป  ด้วยศรัทธา ผูกพัน และเรายังคงรักมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป”

__________ก่อนเข้าสู่พิธีการ ได้จัดการแสดงชุด “รำบายศรีสู่ขวัญ” ที่งดงามเพื่อมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  โดยนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สอนและควบคุมการแสดงโดย  ผศ.ศราวดี  ภูชมศรี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการดนตรีและการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์   อำนวยวงโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  หลังจากพิธีบายศรีสู่ขวัญ รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราขการ

__________“พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ”  เป็นพิธีการสำคัญประจำปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศของบุคลากรที่ได้เกษียณอายุราชการหลังการทำงานที่ทุ่มเทเพื่อมหาวิทยาลัยมายาวนาน  ความตระหนักถึงความปลอดภัย และบรรยากาศการจัดงานที่เป็นเกียรติยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 50 คน มีตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการจากคณะหน่วยงานต่างๆ เพียง 16 คน  โดยใช้ช่องทาง Zoom Meetting สำหรับผู้ร่วมงาน แต่ยังคงยึดถือขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นบรรยากาศงานที่งดงาม เข้มขลัง  เต็มไปด้วยความประทับใจ และเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งต่อผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 261 ท่าน

**  ขอเชิญชม และดาวน์โหลดภาพแห่งความประทับใจงาน “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ”  https://drive.google.com/drive/folders/1cHY-P9Nh4xBeNhd6FF_2Mpn8Yn3UKwHU?usp=sharing

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ณัฐวุฒิ   จารุวงศ์

KKU holds a new-normal event “Towards the Goal of Perseverance and Pride” of the Year 2021

https://www.kku.ac.th/12004

Scroll to Top