มข. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มจากเอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส และบริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการรับมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มจากบริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด บริษัท สิงห์ ขอนแก่น จำกัด และบริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายไกรเทพ พิลัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด พร้อมคณะ เป็นผู้มอบ

นายไกรเทพ พิลัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า การที่บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด บริษัท สิงห์ ขอนแก่น จำกัด และบริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมกับเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขที่ มข.ได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และอาจจะมีการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคต จึงได้สนับสนุนการสร้างเสริมประโยชน์โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและเครื่องดื่ม รวมจำนวน 140 แพค ซึ่งจะมีการร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นลำดับต้นๆScroll to Top