วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

วันที่เผยแพร่ :   30 ส.ค. 2564

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

สำนักข่าว : thaipublicmedia.com

URL :  http://www.thaipublicmedia.com/2021/08/NRCT-and-KKU-donate-100000-instant-liver-fluke-test-kits-OV-RDT-to-the-Ministry-of-Public-Health.html

 

Scroll to Top