กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พัฒนานวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ในโครงการวิจัยและพัฒนา “Engywall” แบตเตอรี่สำหรับใช้ในบ้านต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ หวังสร้างชุมชนยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด

สำนักข่าว : facebook: Ibusiness360

URL :  https://www.facebook.com/Ibusiness360/posts/3942460339192837

วันที่เผยแพร่ :  25  ส.ค. 2564

Scroll to Top