เทศกาลหนังเมืองแคน (แคน…ห่าว) ครั้งที่ 5 (Kaen International Film Festival) ครั้งแรกในอีสานกับ Drive in Cinema

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น ร่วมด้วย จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายด้านภาพยนตร์ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดกิจกรรมสำหรับคนรักหนังในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 “แคน…ห่าว” (Kaen International Film Festival) ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 โดยการจัดงานเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีการถ่ายทอดผ่านทาง เพจ เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival และ Zoom Meeting พร้อมรูปแบบผสมผสาน Mixed-Mode เปิดโอกาสให้ผู้รักภาพยนตร์ได้มีส่วนร่วมและรับองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์อย่างเต็มที่ ตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/73665/

Scroll to Top