แอ้คชั่น!!! มข.จัดค่ายหนังจุดประกายสู่ผู้กำกับรุ่นใหม่ใน “อ้อมกอดหลวงพระบาง”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอภาพยนตร์อีสาน ร่วมด้วย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เครือข่ายสถานศึกษา สถาบันวิจิตรศิลป์ สปป.ลาว กรมฮูปเงา สปป.ลาว จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขงครั้งที่ 5 “อ้อมกอดหลวงพระบางระหว่าง 20-24 ธันวาคม 2562 หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 5 อ้อมกอดหลวงพระบาง ได้รับเกียรติจากนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ รศ.วิไซ จันสว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยมี ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงาน ร่วมด้วย ธนิตย์ จิตนุกูล นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนผู้กำกับจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์กับผู้กำกับมากฝีมือของเมืองไทย นำโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว, ธนิตย์ จิตนุกูล, บัณฑิต ทองดี และผู้กำกับจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พร้อมการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานจากนักแสดงเจ้าบทบาทจากสองฝั่งโขง นำโดย ยายแดง บุญศรี ยินดี ปราบปฎล สุวรรณบาง, คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์, ชูพงษ์ ช่างปรุง, เดี่ยว ชูพงษ์, สมยศ มาตุเรศ, Phounsap PHONNYOTHA, Vipha YAGANEGI, Bousla Luangkhot, Phonethamaly CHITPANYA และอีกมากมาย

ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการจัดโครงการฯ กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 5 อ้อมกอดหลวงพระบาง เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มีความสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาวงการภาพยนตร์ของไทย โดยเริ่มจากฐานของท้องถิ่นนำไปสู่การอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่หลายแห่งได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในด้านภาพยนตร์ และที่สำคัญเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมรมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรสถานศึกษาทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สถาบันการศึกษาจากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมจำนวน 16 สถาบัน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปยังผู้สนับสนุนในส่วนของเอกชน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ผู้จำหน่วยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง บริษัท 360 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญและมีส่วนในการยกระดับการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้

Scroll to Top