ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) Join Zoom Meeting
Meeting ID: 939 4976 0946      Passcode: 386082
Scroll to Top