ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่ระดมความคิดแนวทางการพัฒนาหมอลำอีสาน

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านอีสานในการประชุมผู้บริหารพบเครือข่ายศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม แม่นกน้อย อุไรพร ในฐานะประธานเครือข่ายศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอน ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอนอีสาน ณ ห้องประชุม พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ประชุมผู้บริหารพบเครือข่ายศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 เป็นการต่อยอดจากการหารือในครั้งที่ผ่านมา เพื่อติดตามการทำสัญญาควบคุมศิลปินนักแสดง รับฟังความคิดเห็นของคณะหมอลำในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปินหมอลำภาคอีสาน นำไปสู่การ่วยเหลือดูแลสมาชิกศิลปินหมอลำในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมยกระดับการศึกษาของศิลปินหมอลำให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

Scroll to Top