“อีเอสอาร์ไอ” ร่วม “ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น” จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564

“อีเอสอาร์ไอ” ร่วม “ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น” จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ

สำนักข่าว : snackstech.com snackstech.com

URL : http://snackstech.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2/

Scroll to Top