ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีนัดหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านทางหมอพร้อม โดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2564

?? #ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีนัดหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านทางหมอพร้อม โดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ผู้ที่ได้เลื่อนวันนัดหมายกับ…

สำนักข่าว : facebook: CentralPlaza KhonKaen

URL : https://www.facebook.com/108579292540086/posts/4200302820034359

Scroll to Top