ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับนายสัตวแพทย์อาสาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564

สำนักข่าว: thainews.prd.go.th

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210630090508623

วันที่เผยแพร่:  30  มิ.ย. 2564

Scroll to Top