หมอฟันนักวิจัย มข.สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

สำนักข่าว: innwhy.com

URL : https://www.innwhy.com/ku-54103-2/

วันที่เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2564

Scroll to Top