หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

__________วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานแถลงข่าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานนวัตกรรม เรื่อง อุปกรณ์เก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน เป็นผลงานที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  โดยมี ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รองศาสตราจารย์ ทพ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทพ.สุรัตน์  ลีนะศิริมากุล นักวิจัย  ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์  คุณ เซี่ยง อิง หวัง และ คุณสุวัธชัย เดชาพงศา  กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จำกัด  คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณ เซี่ยง อิง หวัง กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จำกัด  ร่วมแถลงถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทันตบุคลากร และคนไข้ รวมถึงการสร้างความมั่นใจต่อสังคม

__________จากนั้น ได้มีพิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้ทรงสิทธิ อนุญาตให้ บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จำกัด เป็นผู้รับอนุญาติให้ใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสามารถนำ “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ไปทำการผลิตและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้รับอนุญาตได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ   ผู้ลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณ เซี่ยง อิง หวัง กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จำกัด

__________งานวิจัย อุปกรณ์เก็บกักละอองช่วยลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน เป็นการทำงานวิจัยร่วมกันของ รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์  อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทันตแพทย์ สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล นักวิจัย  ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของทันตแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังควบคุมไม่ได้ เพราะมีโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคระหว่างการทำหัตถการ ทำให้การทำงานด้านทันตกรรมมีความเสี่ยง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ซึ่งจุดเด่นในการใช้เป็นอุปกรณ์เก็บกักละอองนี้คือ  การป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ช่วยลดการสัมผัสละอองที่ฟุ้งกระจายในขณะปฏิบัติงานได้ถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์ โดยทันตแพทย์จะใช้ครอบเฉพาะจมูกและปากคนไข้เท่านั้น จึงตัดปัญหาเสียงก้องหรือเสียงดังรบกวนคนไข้  ส่วนวัสดุที่ใช้ทำปลอกสวมแขนและฐานรอง ใช้วัสดุเช่นเดียวกันกับหน้ากากอนามัย (SMS Fabric) ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำซึมผ่าน แต่อากาศไหลผ่านได้ดี โดยทางนักวิจัยได้มีการทดสอบการไหลของอากาศภายในเครื่องพบว่ามีอากาศใหม่ที่ไหลเวียนเข้าไปภายในกล่อง ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9 ลิตรต่อวินาที และจากการตรวจสอบภายในอุปกรณ์ ไม่พบแรงต้านการหายใจแต่อย่างใด สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยจะสามารถหายใจได้โดยสะดวก และไม่รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใด แม้จะนอนทำฟันเป็นเวลานาน

ทันตแพทย์ สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล นักวิจัย  ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์

__________รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  เหลืองไพรินทร์ กล่าวว่า “ในด้านของความปลอดภัยในการทำความสะอาดหลังจากทำหัตถการแล้ว ทางทีมนักวิจัยได้มีการออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการฆ่าเชื้อโดยการพ่นหมอกน้ำยาฆ่าเชื้อ Electrolyzed Oxidizing Water (EOW)  โดยต่ออุปกรณ์ เข้าไปในกล่องเก็บกักละออง   พบว่า EOW มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้มากกว่า 99.99% หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะทางทันตกรรม หรือใช้ทิชชู่เปียกที่อาบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะทางทันตกรรมทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบจะสามารถฆ่าเชื้อได้ 100% จะช่วยให้การทำงานของทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ปลอดภัย  ไม่ได้รับการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ทางทันตกรรม”

__________ทพ. สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล กล่าวว่าจากการออกแบบและการทำสอบในด้านของความปลอดภัย  สมรรถนะในการทำงาน การทำความสะอาดหลังจากการอุปกรณ์แล้ว นับได้ว่า อุปกรณ์เก็บกักละออง เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ทันตแพทย์ และคนไข้ปลอดภัยขึ้น และลดการติดเชื้อจากละอองที่เกิดจากการการทำฟัน โดยอุปกรณ์เก็บกักละอองได้มีการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องแรกในโลกที่ทำงานได้เช่นนี้”

__________หลังการแถลงข่าว  ทันตแพทย์ สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล พร้อมด้วยอาจารย์ทันตแพทย์ และ ทันตบุคลากร ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์เก็บกักละอองในการทำหัตถการกับคนไข้  และวิธีการพ่นหมอกน้ำยาฆ่าเชื้อ Electrolyzed Oxidizing Water (EOW) ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้ 99.99% และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะทางทันตกรรม ทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของความปลอดภัยในการฆ่าเชื้อได้ถึง 100%  อันก่อให้เกิด 3S Dental CHAMBER®  นั่นคือ SAFETY คนปลอดภัย  SECURITY  งานปลอดภัย  และ SURETY  สังคมมั่นใจ

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   อรรถพล   ฮามพงษ์   /   วัชรา  น้อยชมภู

Dentist researchers of KKU come up with the world’s first “Particle Trapping Device” that has 99.99% capacity in reduction of germ dispersal

https://www.kku.ac.th/11428

                                         

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top