อินโฟเฟด ผู้ก่อตั้งสนามกีฬา “Thailand eSports Arena” สำหรับการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตแห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา มอบรางวัลทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในรายการ University eSports Championship 2020

สำนักข่าว: techmoveon.com

URL :  https://www.techmoveon.com/th/news/108152-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%A7.-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-1-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0-uec-university-esports-

วันที่เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2564

Scroll to Top