“มาลีร้อยสีพันใบ” นักจัดรายการวิทยุมข.คว้ารางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ

สุมาลี สุวรรณกร นักคิด นักเขียน นักสื่อสารมวลชน เจ้าของนามปากกา “มาลี ร้อยสีพันใบ” ผู้จัดรายการ “ สโมสรหนอนหนังสือ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม  

สุมาลี สุวรรณกร เจ้าของรายการสโมสรหนอนหนังสือ

 

นางสุมาลี สุวรรณกร เจ้าของรายการ สโมสรหนอนหนังสือ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ เอ็ม 103  เมกะเฮิร์ซ  ซึ่งมีนามปากกาว่า มาลี ร้อยสีพันใบ ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้ได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี  2564    เปิดเผยว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัล เพราะติดตามข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง จึงทำให้ไม่ได้คาดหวังกับรางวัลนี้มากนักแต่เมื่อมีโอกาสได้รับรางวัลนี้ก็ภูมิใจอย่างยิ่ง

“ที่ผ่านมาเป็นคนชื่นชอบภาษาไทยตั้งแต่วัยเด็ก จากจุดเริ่มต้นเคยเป็นตัวแทนอ่านทำนองเสนาะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา และอยู่ชมรมวรรณศิลป์ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พร้อมได้ศึกษาต่อจนจบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต มหาสารคาม จากนั้นได้สร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยการทำงานด้านการสื่อสารมวลชน ที่บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมาทำงานที่ศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคอีสาน ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคอีสาน และทำงานด้านการเขียนเป็นอดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน และเคยอ่านข่าวที่สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี เคทีวีขอนแก่นอีก 12 ปี ก่อนจะมาจัดรายการวิทยุที่ เอฟเอ็ม 103 มข.ตั้งแต่ปี 2552 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลากว่า 12 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และการเขียนเชิงสร้างสรรค์มากว่า 20 ปีอีกเช่นกัน”นางสุมาลี กล่าว

นางสุมาลี กล่าวอีกว่า สำหรับรายการสโมสรหนองหนังสือ ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 13.00 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสื่อกลางส่งเสริมให้กับผู้รักการอ่าน การเขียน รักหนังสือ รักภาษาไทยได้มีโอกาสพบปะสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ทั้งรูปแบบ Live สด ผ่านเพจ Facebook และผ่านคลื่นความถี่ เอ็ฟ เอ็ม 103 เมกกะเฮิร์ซ จึงเชื่อว่าช่องทางสร้างสรรค์แห่งนี้ ได้ช่วยถักทอเติมเต็มจนทำให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิต เพราะเป็นรางวัลระดับประเทศ และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบการใช้ภาษาไทยให้มีคุณค่าสืบไป

ชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์ มข.

ขณะที่นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับคุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้จัดรายการสโมสรหนอนหนังสือ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการคุณภาพที่สถานีฯมีความภาคภูมิใจ  นอกจากจะมีการออกแบบรายการที่น่าสนใจแล้ว ยังเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ในแวดวงวรรณกรรม ผลงาน นักประพันธ์ แนะนำหนังสือที่มีคุณค่าและน่าอ่าน สลับบทเพลงพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ

สำหรับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาถึง 47 ปี ปัจจุบันเราเป็นสถานีวิทยุเพื่อบริการความรู้ให้กับประชาชนโดยไม่มีการหารายได้ มีการดำเนินงานด้วยการผสานความร่วมมือจากทุกคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายนักจัดรายการที่มีคุณภาพจากภายนอก เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์รายการคุณภาพขับเคลื่อนองค์ความรู้ไปสู่ประชาชน ภายใต้คำขวัญ “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์การเป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่ชัดเจนและแน่วแน่ บริหารงานโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการบริหารที่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ภาพ : สุริยา ลีพรหมมา

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

เรียบเรียงโดย : สุมาลี สุวรรณกร

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top