**รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอบคุณน้ำใจซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารปลอดภัย** บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

สำนักข่าว: facebook: บิ๊กเกรียน

**รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอบคุณน้ำใจซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารปลอดภัย** บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์

URL :

https://www.facebook.com/282260995579164/posts/1157363878068867

วันที่เผยแพร่: 10 พ.ค. 2564

Scroll to Top