มข. แพทย์ ผนึก วิศวะ ผุด PAPR Suit ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย โควิด – 19 ย้ำ มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

การรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและจัดทำ PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ เครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โควิด – 19  พร้อมจัดพิธีรับมอบ PAPR Suit และหุ่นยนต์ส่งของ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลาง) รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ขวามือ) และรศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล (ซ้าย)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีรับมอบ  PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 10 ชุด และหุ่นยนต์ส่งของ 1 ตัว เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ ห้องประชุมหนองแวงชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผู้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศกรรมศาสตร์  รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์) และ ทีมนักวิจัยผู้พัฒนาและจัดทำ PAPR Suit

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและจัดทำ PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ เป็นชุดที่ทางนักวิชาการ อาจารย์ นักประดิษฐ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการพัฒนาและจัดทำขึ้นตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำมาสนับสนุนคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เพื่อให้แพทย์ได้ใช้ในการให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด น่าดีใจว่าเป็นชุด ที่มีคุณภาพเหมือนที่ซื้อจากเอกชน แต่เราทำขึ้นมาเอง นอกจากชุด PAPR ที่มอบในวันนี้แล้ว ยังมีหุ่นยนต์ส่งของ ที่ใช้ส่งเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วย ซึ่งช่วยลดการสัมผัสกับผู้ป่วย วันนี้นำมามอบให้ 1 ตัว จะทำเพิ่มให้อีก รวมเป็น 6 ตัวซึ่งสามารถควบคุมง่าย โดยมีการกำหนดแผนที่ให้หุ่นยนต์เดินได้แบบอัตโนมัติ นับว่าเป็นงานที่มีคุณภาพและเป็นผลงานของเราเอง เป็นสิ่งที่น่าดีใจ คิดว่าจะเกิดประโยชน์และช่วยในการบริการผู้ป่วยโควิคที่ปัจจุบันผู้ป่วยโควิดที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

ด้าน ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวถึงการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) ว่า  สำหรับการจัดทำ PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศ เป็นการสร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด โดยเฉพาะในปัจจุบันสถานการณ์โควิดที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่บุคลากรทางการแพทย์ยังขาดขาดอุปกรณ์ในการสวมใส่เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในการเข้าไปทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – 19 ไม่ให้ติดเชื้อจากผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit โดยการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ได้สวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด – 19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งการพัฒนาชุดต้นแบบมีจำนวนทั้งหมด 10 ชุด และได้มีการส่งมอบให้กับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวถึงการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศ ว่า ความร่วมมือนี้เริ่มจากความต้องการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ที่จะป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 มีการขอทุนจากฝ่ายนวัตกรรม และได้ปรึกษาหารือกับทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงความต้องการ สเปกต่าง ๆ ว่าต้องการแบบไหน แล้วมาออกแบบให้ตรงตามความต้องการ  จนได้ชุดมา 10 ชุด ซึ่งมีการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีการออกแบบสร้างโดยผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยเทคนิคของคณะเองเป็น 3 D Printer ออกแบบเองพิมพ์เอง นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์เอง ที่มีส่วนในการช่วยให้แพทย์ได้มีเครื่องมีอในการป้องกันผู้ป่วยในการดูแลรักษาโรค

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ตั้งแต่โควิดรอบที่ผ่านมา เราพบว่า PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศ เป็นเครื่องมือมือสำคัญที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด ซึ่งในขณะนั้นเราไม่ได้มีการเตรียมเครื่องมือชิ้นนี้มาก่อน เนื่องจากว่ายังไม่เคยมีการระบาดในเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงแบบนี้มาก่อน ที่ผ่านมามีการติดเชื้อรุนแรงในพื้นที่อื่น ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์เอง ก็ได้มีการยืมเครื่องมือนี้มาจากแหล่งอื่นเพื่อเตรียมไว้ใช้กรณีที่มีการระบาดรุนแรงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการระบาดรอบที่แล้วได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมกันพัฒนา PAPR Suit ให้เป็นของเราเอง จนกระทั่งเราสามารถผลิตได้เองได้สำเร็จ จนนำมาซึ่งการจัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวในวันนี้  ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถที่จะมีอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง รวมถึงหุ่นยนต์ส่งของ ที่ใช้ส่งเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วย ที่ขณะนี้มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราต้องลดจำนวนครั้งหรือลดจำนวนเวลาที่บุคลากรเราต้องสัมผัสกับคนไข้ที่มีอาการรุนแรงไม่สามารถออกมาจากห้องด้วยตนเองได้ เช่นเป็นปอดบวมรุนแรง หุ่นยนต์ส่งของ ก็จะนำอาหาร หรือ ยา ไปส่งผู้ป่วยยังห้องผู้ป่วย ซึ่งก่อนหน้านั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้มีการพัฒนาและผลิตเครื่องอบฆ่าเชื้อยูวี และโอโซน หลายเครื่องส่งมาให้คณะแพทย์ ได้ใช้เมื่อปีที่ผ่านมา เป็นการช่วยเหลือได้ทันการณ์ทันเวลาพอดี ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง

อ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ (กลางซ้าย) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ทินกร คำแสน (กลางขวา) อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี และทีมนักวิจัย
อ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ (กลางซ้าย) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ทินกร คำแสน (กลางขวา) อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมนักวิจัย

สุดท้าย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงโครงการความร่วมมือของทั้งสองคณะ  ในฐานะผู้แทนของทีมวิจัยและพัฒนา ว่า จากความร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ดำเนินการพัฒนาและจัดทำเครื่อง PAPR (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ โดยมีนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ทินกร คำแสน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี ออกแบบร่วมกับคณาจารย์คณะแพทย์ ชุดต้นแบบดังกล่าวสามารถจ่ายอากาศบริสุทธิ์ผ่านการกรองอากาศโดยใช้ Virus Filter ที่มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์ และ มีระบบเก็บเสียงป้องกันเสียงรบกวนขณะสวมใส่ชุดนี้ การทำงานครั้งทีมนักวิจัยผู้สร้างและพัฒนาเครื่อง PAPR Suit ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก  Delta Electronics Thailand บริจาคพัดลมกำลังสูง  คลังเหล็กขอนแก่น บริจาคเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ และ ร้านเสื้อพลอยพิม ขอนแก่น ช่วยเหลือในการออกแบบและตัดเย็บ ต้นแบบ Hoods หรือชุดหมวกความดันบวก แต่เหนือสิ่งอื่นใดความสำเร็จในการพัฒนาและจัดทำเครื่อง PAPR (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก   ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : ณัฐวุฒิ  เพชรประไพ / คณะวิศวกรรมศาสตร์

KKU Medicine and Engineering launch PAPR Suit, for protecting the medical professionals in Covid-19 treatment, under the ‘KKU – University of Social Dedication’ policy

https://www.kku.ac.th/10350

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์


คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์


แพทย์ วิศวะ ร่วมใจ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit

Scroll to Top