มข.มอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 

สำนักข่าว : eventesan.com

 

มข.มอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 

 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย  โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  ภริยา  รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์   รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ   อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัยผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ   นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธาน  และเป็นผู้กล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดีและคำกล่าวถวายชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

URL : https://www.eventesan.com/archives/9052

 

 

วันที่เผยแพร่ : 12เม.ย. 2564

Scroll to Top