มข.จัดเสวนา “ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย” ให้ความรู้ประชาชน

สำนักข่าว : intvthai.com

มข.จัดเสวนา “ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย” ให้ความรู้ประชาชน

URL : http://www.intvthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147618259&Ntype=12

 วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2564

Scroll to Top