คณะแพทยศาสตร์ มข. เปิดตัว MDKKU CARE แอพพลิเคชั่น life style ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

สำนักข่าว : กรมประชาสัมพันธ์

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210330154629599

วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2564

 

ที่โถงชั้น 1 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัว แอพพลิเคชั่น MDKKU CARE แอปเดียวจบ ครบทุกบริการ” พร้อมด้วย รศ,นพ,อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ,นพ,ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมแถลง

ภายในงานเปิดตัว MDKKU CARE มีการบรรยายเรื่อง “ขอนแก่นเมือง SMART CITY” โดยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น “โรงพยาบาลศรีนครินทร์ SMART HOSPITAL”โดย รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสุกล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ “SMART HOSPITAL และ SMART OPD”โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ และหัวข้อ “MDKKU CARE SMART APPLICATION” โดย อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

รศ,นพ,อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   กล่าวถึงการเปิดตัว แอพพลิเคชั่น MDKKU CARE ครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งการรักษาพยาบาลในแต่ละรายก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน และมีผู้ป่วยที่มารอเข้ารับบริการทางการแพทย์และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นเวลานาน แอปพลิเคชั่นMDKKU CARE จะช่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ทั้งในเรื่องการทำนัดตรวจกับแพทย์ การทำประวัติกับโรงพยาบาล การเช็คอินก่อนเข้าตรวจผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อดีของแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการรอรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ทำได้ง่าย สะดวกต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ได้รับความร่วมมืออันดีจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกัน ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชัน MD KKU จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางการแพทย์และธุรกรรมทางการเงินร่วมกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก MDKKU CARE จะอำนวยความสะดวก ในการเข้ารับบริการ ของ ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตอบโจทย์ life style คนรุ่นใหม่ มีฟังก์ชั่นต่างๆมากมาย ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางการแพทย์ ในแอปเดียว ภายใต้ชื่อ “MDKKU CARE” ถือเป็นนวัตกรรมครั้งสำคัญในโรงพยาบาล ที่สามารถทำธุรกรรมทางการแพทย์ เช่น นัดตรวจ เช็คอินก่อนพบแพทย์โดยไม่ต้องวางบัตร เลื่อนนัดด้วยตนเอง ทำประวัติสร้างเวชระเบียนอย่างง่าย ผนวกกับการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันอย่าง การจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน และตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตลอดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล

อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า MD KKU Care เป็น Application ของ รพ.ศรีนครินทร์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการเข้ารับบริการ ของ ประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งมีฟังก์ชั่น ใช้แทนบัตรผู้ป่วยแสดงรายการนัดพร้อมการแจ้งเตือนและสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเตือนล่วงหน้า 1 วันหรือ 1 สัปดาห์ ทำการcheck in สำหรับคนที่มีนัดได้ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการมารับบริการ และที่ห้องบัตรสามารถดูประวัติการรักษาครั้งล่าสุดและดูย้อนหลังได้ 6 เดือน แสดงรายการแพ้ยาที่บันทึกไว้ที่รพ.ศรีนครินทร์ ระบบคิวห้องจ่ายยาจะแสดงบน application  ตรวจสอบสิทธิการรักษาด้วยตนเอง เพื่อลดขั้นตอน และชำระค่าบริการผ่านapplication ไม่ต้องรอคิวจ่ายเงิน ซึ่งเปิดให้ชำระได้ผ่านบัตรเครดิต ส่วนการชำระผ่าน QR code และ Mobile Banking กำลังอยู่ระหว่าง ขอเปิดบริการกับทางธนาคาร

ผู้ใช้บริการสามารถ Download ได้ทั้ง Play store และ App store ซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนได้ ต้องมีเลข โรงพยาบาล (HN) เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ที่แจ้งไว้กับ โรงพยาบาล ตรงกัน เพื่อ รับ OTP ในการลงทะเบียนด้วย

Scroll to Top