มีข่าวดีมาบอก !!! กิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ครั้งที่ 6 และ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับผู้ต้องการเงินทุนในการสร้างธุรกิจ Startup แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

กิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ครั้งที่ 6 และ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับผู้ต้องการเงินทุนในการสร้างธุรกิจ Startup

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก และประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ครั้งที่ 6 และ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         กิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ครั้งที่ 6 และ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                         สำหรับผู้ต้องการเงินทุนในการสร้างธุรกิจ Startup

…..กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021”   ครั้งที่ 6 และ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก และประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม SEC 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564  ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

เพื่อรับฟังนโยบายการสนับสนุนทุนและการผลักดันให้เกิดก้าวต่อไปของผู้ประกอบการ รวมถึงการแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และแนะแนวหลักพิจารณาโครงการ ในการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

– การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ”

– กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)

– กิจกรรม “แบ่งปันประสบการณ์และสร้าแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ สู่รุ่นน้อง”

– กิจกรรมเสวนาต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ Startup อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ เพิ่มโอกาสในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

– กิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ TED Fund ร่วมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการวางแผนธุรกิจ สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/5fek3x2mZHhNFr9E8

และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ TED Fund ได้ที่ https://forms.gle/DH2u8a8YEC4B7ovs8

 

**หมายเหตุ**

– กองทุนฯ ขอจำกัดสิทธ์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมช่วง เวลา 08.30-12.00 น. จำนวน 100 ที่นั่ง เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกัน COVID 19

– กองทุนฯ ขอจำกัดสิทธ์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาฯ เพียงจำนวน 30 โครงการเท่านั้น

โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อพร้อมยืนยันเวลาการเข้ารับคำปรึกษา ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนมา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564

#Tedfund #TEDNEWGENTALENTROADSHOW2021  #NIA #Innovation #StartupThailand #YSF

รวบรวมข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top