“โฮมดิน”นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักข่าว : banmuang

URL :   https://www.banmuang.co.th/news/education/226358

วันที่เผยแพร่ : 13 มีนาคม 2564

“โฮมดิน”นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานเปิดการจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรม “โฮมดิน” ครั้งที่ 1 โดย มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี ประธานหอการค้า วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษาร่วมงาน ณ ลานประติมากรรม หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top