รายการ “ดอกไม้คนดี” การช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างอาชีพเยาชนนอกระบบฯ ขอนแก่น ชัยภูมิ

สำนักข่าว : .easybranches

URL :   https://www.thainews.easybranches.com/education/1862988

วันที่เผยแพร่ : 13 มีนาคม 2564

รายการ “ดอกไม้คนดี” การช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างอาชีพเยาชนนอกระบบฯ ขอนแก่น ชัยภูมิ

การช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างอาชีพเยาชนนอกระบบฯ รายการ “ดอกไม้คนดี” KKU Radio F.M.103 Mhz มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12 มีนาคม 2564 16.00 น.

Scroll to Top