ม.ขอนแก่น หารือบอร์ด NIA และมิตรผล ผลักดันงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

       (12 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม Board Room อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (จ.ขอนแก่น)

       ในการนี้ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้บรรยายถึงภาพรวมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้นำคณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ งานโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการดำเนินร่วมกันในการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจภูมิภาคและประเทศต่อไป

ข่าว : ณัฐกานต์, ปางทิพญ์
ภาพ : ณัฐกานต์, ทัศนีย์
Scroll to Top