ฝ่ายกิจการพิเศษ มข. จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมต่อเนื่อง ด้วยการเปิดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สำรองเลือดที่ขาดแคลน

เมื่อช่วงเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร และคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ก่อนนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา ได้เชิญชวนบุคลากรและประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีจิตเป็นกุศลมาร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการร่วมกันบริจาคโลหิต ก่อนนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย พร้อมได้รับการอำนวยความสะดวกจาก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้นำทีมบุคลากรจากคลังเลือดกลาง มาคอยให้บริการอย่างใกล้ชิด หลังพบว่าปริมาณเลือดสำรองที่คลังเลือดกลาง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 จึงทำให้ประชาชนสนใจบริจาคน้อยลง ล่าสุดจึงได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดเพื่อทำความดีเพื่อสังคมต่อเนื่องครบทุกสามเดือนอีกครั้ง ซึ่งพบว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคเลือดกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรจากกองสื่อสารองค์กร นำโดยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และนางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้ที่มีจิตเป็นกุศลเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น  48 คน ส่วนโลหิตที่ได้จากการบริจาค รวมจำนวน 19,200 ซีซี

ภาพข่าว : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

Scroll to Top