คณะวิทยาศาสตร์ จับมือ Science Park ปั้นนักศึกษาโครงการ Mini R2M พัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Mini-Research to Market หรือ Mini-R2M”ภายใต้โครงการสร้างทักษะของนักศึกษาด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ วิทยากร บุคลากร และนักศึกษาทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

โครงการ Mini-R2M จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการนำงานวิจัยพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านกิจกรรมดังนี้

  • แชร์ประสบการณ์ หัวข้อ Startup Inspiration โดย นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี CEO บริษัท วอชอีซี่ จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเคยได้รับทุนสนับสนุนในโครงการ Startup Thailand League และอื่น ๆ
  • กิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Design Thinking” และหัวข้อ Customer Problem Solution Fit” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกนกพร กุลศรี ตำแหน่ง Strategic Planning Group Head บริษัท Billion and Million ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Research to Market 2013 รอบระดับประเทศ เป็นวิทยากร
  • กิจกรรมนำเสนอแนวความคิด (Idea) และแผนการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มข. นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และนางสาวกนกพร กุลศรี Strategic Planning Group Head

ผลการประกวด (นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 7 ทีม)

  • รางวัลชนะเลิศ : ทีม โอมนมัสศิวะ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมจินนี่จ๋า ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมไสเสลี่ยงมา ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : ทีมใครจะเป็นเศรษฐี และทีมขมอ่ำหล่ำ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 500 บาท

นางสาวณภัสรณ์ ยังเสนภู และนางสาวอภัสรา ประมวลธนกิจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการเผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เคยคิดว่าเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่พอมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกคิด ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนต่างคณะ ได้เปิดโลกทัศน์ทำให้เราได้เห็นงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ในมิติใหม่ ๆ อยากชวนเพื่อนต่างคณะที่สนใจ อยากให้มาเข้าร่วมเพราะกิจกรรมสนุก Staff ใจดี ได้ความรู้ด้วยค่ะ”

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : นภดล

Scroll to Top