อุทยานวิทย์ มข. เปิดบ้านต้อนรับ รองคณบดีมนุษย์ฯ มข. หารือแนวทางต่อยอดนศ.สายมนุษย์-สังคม สู่ภาคธุรกิจ

(4 มี.ค. 64) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณสุวิทย์ จันทฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ และคุณณัฐกานต์ อดทน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม Meeting Room 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจเทคโนโลยี อันจะทำให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เกิดการตระหนักรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต

ข่าว : ปางทิพญ์

ภาพ : ทัศนีย์, ปางทิพญ์

Scroll to Top