มข. ผุด แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย

สำนักข่าว : BLT Bangkok

URL :

https://www.facebook.com/1743755822553753/posts/2856192294643428

 

วันที่เผยแพร่ : 9 ก.พ. 2564

ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงทางทะเล และปัญหาโรคอุบัติใหม่

.

ส่งผลให้ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City หรือ SCOPC (Smart City Operation Center) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดแนวคิดการนำเทคโนโลยีแผนที่ 3 มิติมาใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้ฝึกฝน เพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัย และรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติแผนโครงการสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น (Smart City)  ในปี 2559

.

ซึ่งด้าน รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการ Smart City เปิดเผยว่า

.

“Digital Twin เป็นแผนที่ 3 มิติ ที่มีความละเอียดสูงเสมือนพื้นที่จริง โดยนักวิจัยจะสร้างสถานการณ์จำลองลงไปในพื้นที่โมเดล ตามที่ตำรวจได้ให้โจทย์มา ก่อนที่จะนำไปใช้ในการวางแผนระงับเหตุ และตอนนี้ได้ทดลองนำไปใช้แล้วหลายเหตุการณ์ เช่น การอารักขาผู้นำหรือบุคคลสำคัญระดับประเทศ ซึ่งสามารถใช้วางแผนกระจายกำลังและกำหนดจุดรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงใช้ในการวางแผนสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะสร้าง simulation เหมือนเกมลงไปในโมเดลเป็นการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเหตุการณ์”

.

สำหรับ Digital Twin ยังผสานด้วยเทคโนโลยีอันน่าสนใจหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยีผลิตภาพ 3 มิติ (VR และ AR)  ที่สร้างรูปร่างของวัตถุในโลกดิจิทัล, เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ และ Internet of Things (IoT) ที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างความเป็นจริงและโลกดิจิทัล รวมทั้งการอัพเดตข้อมูลแบบ Real-time, เทคโนโลยี Machine Learning สำหรับทำนายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และ Software Analytics สำหรับสื่อสารเชื่อมต่อให้เทคโนโลยีทั้งหมดทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถจำลองสถานการณ์และทำนายความเป็นไปได้ในภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น

.

ทั้งนี้ก่อนนำแผนที่ 3 มิติ มาช่วยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ทาง มข. ได้เคยนำมาทดลองใช้สร้างความปลอดภัย รวมถึงจำลองพื้นที่ในการวางแผนสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาแล้ว

.

โดยตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีระบบดูแลทรัพยากรเป็นของตัวเอง ส่วนความคืบหน้า ณ เวลานี้อยู่ในขั้นตอนของการสแกนพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัย และคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในปีหน้านั่นเอง

Scroll to Top