โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID เปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายนานาชาติ กล่าวถึงการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID ว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร Innovative School โดยทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา (ยกเว้นวิชาภาษาไทย) โดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นชาวอังกฤษ อเมริกาและชาวยุโรป ในขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่.5 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ตัวตัวเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น ไป ณ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เบอร์โทรศัพท์ 085-0033504

สำหรับรายละเอียดในการสมัครเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID มีดังนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ,kkudsid

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Students Admission and Selection of Khon Kaen University Demonstration School International Division for Grade 1 of Academic Year 2021
ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 15 ก.พ. 2564 สมัครด้วยตนเองได้ ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เวลา 09.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ศึกษารายละเอียดได้ที่(Thai) https://bit.ly/39kpqSH
More informations click (English) https://bit.ly/38yJ662
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Lopj0i
หมายเหตุ ขอความร่วมมือศึกษารายละเอียดการสมัคร กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันสมัครจริง
ข่าว  : เบญจมาภรณ์  มามุข
ภาพ : https://www.facebook.com/kkudsid/
Scroll to Top