โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID เปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายนานาชาติ กล่าวถึงการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID ว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร Innovative School โดยทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา (ยกเว้นวิชาภาษาไทย) โดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นชาวอังกฤษ อเมริกาและชาวยุโรป ในขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่.5 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ตัวตัวเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น ไป ณ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เบอร์โทรศัพท์ 085-0033504

สำหรับรายละเอียดในการสมัครเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ KKUDSID มีดังนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ,kkudsid

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Students Admission and Selection of Khon Kaen University Demonstration School International Division for Grade 1 of Academic Year 2021
ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 15 ก.พ. 2564 สมัครด้วยตนเองได้ ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เวลา 09.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ศึกษารายละเอียดได้ที่(Thai) https://bit.ly/39kpqSH
More informations click (English) https://bit.ly/38yJ662
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Lopj0i
หมายเหตุ ขอความร่วมมือศึกษารายละเอียดการสมัคร กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันสมัครจริง
ข่าว  : เบญจมาภรณ์  มามุข
ภาพ : https://www.facebook.com/kkudsid/
Scroll to Top