อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และ Khon Kaen Smart Living Lab ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทซิตี้ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดีป้าและหน่วยงานพันธมิตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ภายใต้มาตรการ depa Infrastructure Fund ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สถิติจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  โดยได้ข้อสรุปตัวแทนในการยื่นของบสนับสนุน ตามมาตรการ depa Infrastructure Fund   ซึ่งนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ Khon Kaen Smart Living Lab มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนในการยื่นข้อเสนอโครงการ เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจาก depa จะนำมาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรข้างต้น รวมถึงนำมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ทั้งสองโครงการได้มีการวางแผนจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประเทศ ตามความร่วมมือของ K-City Program ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองทั่วโลก ที่รัฐบาลเกาหลีให้การสนับสนุนการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ร่วมกัน

ขอบคุณภาพ/ข่าว โดย   รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Scroll to Top