วิทยุ มข. บริการชุมชน: ร้านกาแฟ School bucks โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝึกอาชีพให้นักเรียนผู้พิการ ต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อจบการศึกษา

         เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น. รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อดิสิทธิ์ วงศ์ละคร (ครูไปร์ท) โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มาพูดคุยในประเด็น “การสร้างทักษะด้านอาชีพแก่ผู้พิการ ร้านกาแฟ School bucks โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น” ดำเนินรายการโดย คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  เป็นโรงเรียนเพื่อผู้พิการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาและบำบัดฟื้นฟูนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ อายุตั้งแต่ 7 ปี จนถึง 18 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ขาดโอกาส มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  นอกจากภารกิจหลักคือการจัดการเรียน การสอน บำบัดฟื้นฟูนักเรียนแล้ว โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ยังมีหลักสูตรการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนผู้พิการ ให้มีทักษะวิชาชีพสามารถไปต่อยอดในอนาคตหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย

           ซึ่งวิชาชีพหนึ่งที่เป็นนิยมและเปิดสอนให้แก่นักเรียนของที่นี่ก็คือ ร้านกาแฟ โดยมีครูไปร์ท และคณะครูของโรงเรียน เป็นฝึกสอน บริหารธุรกิจร้านกาแฟ School bucks  เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้วเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนผู้พิการ ให้สามารถต่อยอดทักษะทางด้านอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยครูไปร์ท ได้กล่าวว่า กำไรของร้านกาแฟ คือ เด็กได้อาชีพ ไม่ใช่กำไรที่เป็นเงิน คาดหวังให้เด็ก ๆ ได้มีอาชีพหลังจากเรียนจบไป และสามารถทำงานได้จริง

อาจารย์อดิสิทธิ์ วงศ์ละคร (ครูไปร์ท) โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

            การบริหารร้านกาแฟ School bucks ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จะแบ่งตารางเวรให้แก่นักเรียนได้มีส่วนร่วม สลับเวลาในการทำงาน แบ่งตามความถนัดและความเหมาะสม นักเรียนทุกคนสามารถชงกาแฟได้ โดยมีคุณครูที่ผ่านการอบรมด้านการชงกาแฟมาเป็นอย่างดี มาถ่ายทอดให้นักเรียนที่สนใจฝึกวาชีพในด้านนี้ หน้าที่หลักในร้านกาแฟ School bucks จะประกอบด้วย พนักงานต้อนรับลูกค้า พนักงานบัญชีการเงิน  บาริสต้า พนักงานเสิร์ฟ ซึ่งนักเรียนทุกคนที่มาฝึกจะได้หมุนเวียนกันทำงานในทุกตำแหน่ง  เป็นการกระจายงานและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจ้างผู้จัดการร้าน ที่เป็นศิษย์เก่าที่เคยทำงาน เพื่อเปิดโอกาสการสร้างอาชีพ รองรับแก่ศิษย์เก่าอีกด้วย

ลูกค้าคอนเฟิร์มรสชาติดีราคาถูก

     ร้านกาแฟ School bucks SVKK เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. เมนูแนะนำประจำร้าน เช่น
แบล็คคอฟฟี่ คาปูชิโน อเมริกาโน ชาเขียว โกโก้ ทั้งเย็นและร้อน ราคาเพียงแก้วละ 35 บาท คุณภาพเกินราคา รสชาติดี สามารถเดินทางไปอุดหนุน น้องๆได้ที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เลขที่ 680 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-246493

       รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เป็นรายการที่ให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในชุมชนและเป็นช่องทางการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz. และ Live สดผ่านทาง Facebook KKU Radio สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ https://radio.kku.ac.th/ ติดต่อร่วมรายการได้ที่ คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง โทร 086-6545144 pchutinan@kku.ac.th ผู้ดำเนินรายการ

เขียนข่าว : นางสาวทิตาวีร์  การรัมย์ นศ.สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและ นางสาวกมลชนก  จันทะโชติ นศ.สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top