คณะแพทย์ มข. เผยอาการคนไข้ โควิดรายที่ 7-10 ขอนแก่น พร้อมลงปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

คณะแพทย์ มข. เผยผลคนไข้ โควิดรายที่ 7-10 ขอนแก่น พร้อมลงปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพพร้อมทีมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกับทางสาธารณสุขจังหวัดนำโดยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 มีการนำเสนอแผนในการรองรับและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด ของ COVID-19 ภายใน 14 – 28 วัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19  รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 4 ราย  โดยมีอาการดีขึ้น และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด  โดยที่ผ่านมา ทางทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุก ออกเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding ) จำนวน 1,001 ราย และทีมเคลื่อนที่เร็วได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคอย่างละเอียด โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น /โรงพยาบาลศรีนครินทร์  /สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จ.ขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น /โรงพยาบาลขอนแก่น/สสอ.เมืองขอนแก่น   ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น

 

 

โดยผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

 

และรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

Scroll to Top