2 กุมภาพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ผ่าน KKU Mail (KKU Student Election 2021)

(English Below) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

โดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital)

ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

  • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ https://sac.kku.ac.th/electionsac
  • ตรวจสอบสถานะอีเมลที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://sso.kku.ac.th
  • คู่มือการการเลือกตั้งฯ โดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ดาวน์โหลดได้ที่ https://kku.world/vote64

Khon Kaen University Student Union

Administrative Committee and Student Council Members Election

for the Academic Year 2021

(Electronic Voting System)

Tuesday 2 February 2021 from 09.00 am to 4.00 pm (via KKU Mail)

Scroll to Top